Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
  
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  151 dzień w roku  -  OKRES ZWYKŁY  
30 Maj
Poniedziałek
Tydzień: 22
2016
• "Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”.

Trudne słowa, które Pan wypowiada do nas, są szczególnie cenne! To, czego nie umiemy przyjąć, ma stanowić wyzwanie, a nie powód do ucieczki. Bóg nie rezygnuje z ofiarowywania łask, które pomogą nam dostrzec to, czego nie widzimy. Będzie kołatał do serca człowieka z różnych stron. Jemu zależy na nas bardziej niż nam na Nim. Panie Jezu, łaska, która przychodzi w trudnościach, jest szczególnym darem. Daj nam ją rozpoznać i przyjąć.

Różaniec 05/2016   Komentarz: Ks. Rafał Jarosiewicz  

Św. Zdzisławy (WD)
Św. Jana Sarkandra,kapłana i męczennika (WD)
W archidiecezji katowickiej (WO)
W diecezji bielsko-żywieckiej patrona diecezji (WO)
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W BIAŁYMSTOKU
w archidiecezji białostockiej (Święto)
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W SZCZECINIE
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (Święto)
św. Anastazego bpa († ok. 680) • bł. Andrzeja Franchi zk. bpa († 1401) • śwśw. Bazylego, jego żony Emmelii († ok. 355)
św. Eksuperancjusza bpa Rawenny († 418) • św. Feliksa I pp. († 274) • św. Ferdynanda III króla Kastylii i Leonu († 1252)
śwśw. Gabina i Kryspula, mm. († ok. 130)
Dzisiaj w Parafii  
1730 Nabożeństwo Majowe
Intencje mszalne
700
W 1-szą rocz. święceń kapłańskich Ks. Andrzeja w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
† Józef JAMIELUCHA w 7.dzień po śmierci od syna i córki z rodziną
1800
†† Katarzyna, Marcin, Zbigniew KUSEK ze wspomnieniem †† Stefana i Emilii
† Elżbieta i Franciszek KOLBUSZ
† Barbara Kapłańska - 30 Msza Św. gregoriańska - zakończenie - poza parafią
† Zbigniew Goraj od koleżanek i kolegów ze Stacji Ropczyce - poza parafią
† Łucja Głąb od Mariana Głąb z rodziną - poza parafią
† Julian Bajor od Józefa Kaczora z siostrą Czesławą i całą rodziną - poza parafią
Patron dnia  
Św. Jan Sarkander

Św. Jan Sarkander, kapłan, męczennik. Urodził się 20 grudnia 1576 roku w Skoczowie. Po śmierci ojca jego rodzina przenosi się do Przybora na Morawach. Kształcił się u jezuitów w Ołomuńcu. Doktorat z filozofii uzyskał na uniwersytecie w Pradze, a z teologii w Grazu. w 1609 roku przyjmuje święcenia kapłańskie oraz podejmuje pracę jako wikariusz. w kilka lat później zostaje proboszczem w Holeszowie. Jego gorliwość i

bezkompromisowość wzbudziła poważny sprzeciw tamtejszych husytów i protestantów. Kiedy wybucha wojna trzydziestoletnia, przynaglony przez swoich parafian, opuszcza Holeszów. Pielgrzymuje do Częstochowy jakiś czas przebywa w Rybniku i Krakowie. Ponieważ nie przyjęto jego rezygnacji z urzędu proboszcza, wraca na swoją placówkę. W 1620 roku chroni miasto przed grabieżą i spaleniem, wychodząc procesjonalnie naprzeciw nadciągającym wojskom lisowczyków. Posądzony przez protestantów o ich sprowadzenie, zostaje aresztowany, uwięziony i okrutnie torturowany. Parę tygodni później 17 marca 1620 roku umiera w więzieniu wskutek odniesionych ran. Kanonizował go papież Jan Paweł II w 1995 roku.

Święty Jan Paweł II  
Święty Jan Paweł II

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.

Fatima i Boże Miłosierdzie  
Przymierze z Maryją nr 70

W wieku XX ludzkość doświadczyła ogromu nieszczęść - rewolucji bolszewickiej, narodowego socjalizmu, dwóch wojen światowych, wielu konfliktów regionalnych, rewolucji obyczajowej z maja 1968... Był to czas obozów koncentracyjnych, ekspansji komunizmu, ale też rozwoju technologicznego i - szczególnie na Zachodzie - wzrostu dobrobytu materialnego. Równocześnie ludzie zaczęli odwracać się od Boga. Ten jednak nie zostawił swojego stworzenia bez pomocy. Jakby na przekór „nowym trendom i modom”, w których brakło miejsca na religię, Pan Bóg w sposób wyraźny zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu, posyłając Maryję, by w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli były objawienia Bożego Miłosierdzia, które w okresie międzywojennym stały się udziałem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Oba te cudowne wydarzenia - jak się okazuje - są ze sobą mocno związane.

Więcej...
Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  
Zobacz powiększenie Mapy

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin: 88042   


Rok Miłosierdzia
Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE