Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
  
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  241 dzień w roku  -  OKRES ZWYKŁY  
28 Sierpień
Niedziela
Tydzień: 34
2016
• "Kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony".

Jest w nas potrzeba, sztucznie podsycana przez świat, by się wywyższać. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli nie czuję się kochany i nie kocham, to chcę się pokazać jako ktoś godny czci i miłości. Pan Jezus chce, byśmy demaskowali taką postawę u siebie. Jeśli wpadniemy w pułapkę wywyższania się nad innych, to małe mamy szanse, by odczuć, jak ważni jesteśmy dla Boga, jak bardzo On nas kocha. Będziemy zabiegać tylko o ludzkie względy. Jeśli przyjmiemy swoją małość, oddamy ją Bogu, doświadczymy Jego miłosiernej, czułej miłości.

Różaniec 7-8/2016   Komentarz: O. JAKUB MENTEL OFM  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (WO)
św. Aleksandra bpa w Konstantynopolu († 336) • śwśw. Fortunata, Kajusa, Antesa mm. († III/IV w.) • św. Hermesa m. († III w.)
św. Joachimy de Vedruna małżonki, matki zk. († 1181) • św. Juliana m. († III w.) • bł. Junipera Serra kpł. misjonarza († 1784)
św. Mojżesza z Etiopii ps. († ok. 400) • św. Pelagiusza m. († ok. 283)
śwśw. Septyma, Januarego, Feliksa, Bonifacego, Tekli mm. († 304) • św. Wiwiana bpa w Saintes († V w.)
Dzisiaj w Parafii  
1 Dzisiaj - w ostatnią niedzielę sierpnia dziękujmy Panu Bogu za miniony czas wakacji i prosimy o błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży i nauczycieli na czas nauki.
2 W czwartek rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. O godz. 8.00 Msza św. dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Średniej. Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców, oraz rodziców na Mszę św. podczas której będziemy prosić o Boże bł. na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów.
3 Również w czwartek, 1 września przypada 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o modlitwie w intencji poległych za Ojczyznę oraz o pokój na świecie.
4 W tym tygodniu: I czwartek, I piątek -Szczególnie zapraszamy młodzież Gimnazjalną i I sobota miesiąca.
W I sobotę -wieczorem Nabożeństwo Fatimskie o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej o godz. 18.00 Uroczysta Msza św., Różaniec Fatimski i procesja z Figurą MB w stronę Nowego Osiedla. Gorąco i serdecznie zapraszamy.
5 Spowiadamy codziennie przed Mszą św. rano i wieczorem a w czwartek godz. 17.00 i piątek godz. 16.30.
6 W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, w czwartek bł. Bronisławę i w sobotę św. Grzegorza Wielkiego. Wszystkim solenizantom życzymy wiele łask Bożych i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7 Dziękujemy serdecznie mieszkańcom Wielonczy za sprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę. W tym tygodniu o tę posługę prosimy mieszkańców od Góry Śmierci.
8 Zapraszamy do lektury czasopism religijnych, które można zakupić przy wyjściu z kościoła.
9 Zapraszamy do kawiarenki parafialnej na kawę, herbatę z ciastkiem po Mszy św. o godz. 9.00.
Intencje mszalne
700
† Kamil SOBUŚ w 6-tą rocz. śmierci od rodziny
900
† Eugeniusz ŁYKO w 2-gą rocz. śmierci od córki Agaty z rodziną
1100
W rocz. ślubu Marii i Stanisława w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
† Wojciech Christoff od rodziny Gawlików - poza parafią
† Julian Ochał od Antoniny i Henryka Kudroń - poza parafią
† Piotr Kocoł - 28 Msza Św. gregoriańska - poza parafią
1800
†† Piotr i Maria PROCZEK
Patron dnia  

Św. AugustynŚw. Augustyn, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaście. Syn Patrycjusza i Moniki (zob. 27 sierpnia). Kształcił się w Tagaście, Madurze i Kartaginie. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził życie grzeszne. W 17 roku życia związał się z kobietą, która urodziła mu syna - Adeodata. Konkubinat ten trwał 15 lat. Jako nauczyciel retoryki, związany ze środowiskiem manichejczyków, pracował w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Tam słuchał kazań św. Ambrożego, dzięki którym podjął lekturę Pisma Świętego. W roku 386 doznał duchowego wstrząsu, który spowodował nawrócenie. W Wielkanoc 387 roku wraz ze swoim synem przyjął chrzest. Rezygnując z pracy powrócił do Afryki. Podczas podróży, w Ostii umarła mu matka - św. Monika. Po powrocie do Afryki sprzedał swój skromny majątek i w Tagaście założył klasztor, w którym przebywał do 391 roku. Wtedy otrzymał święcenia kapłańskie. W pięć lat później został biskupem Hippony. Dał się poznać jako gorliwy i mądry pasterz. Zajął zdecydowaną postawę wobec błędów manicheizmu, donatyzmu i pelagianizmu. Jego nauka filozoficzna, teologiczna ogarnęła cały Kościół Zachodni. Wywarł ogromny wpływ na duchowość chrześcijaństwa, a także na życie zakonne. Jego mowy i pisma zalicza się do najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Najbardziej znane są "Wyznania". Umarł 28 sierpnia 430 roku podczas oblężenia Hippony przez Wandalów. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów. Jego relikwie znajdują się w kościele S. Piotro in Ciel d'0ro w Pawii.

"Nauczcie się kochać siebie, nie kochając samych siebie."
"Prawdziwa wolność polega na czynieniu dobrze z radością."

Św. Augustyn

W IKONOGRAFII św. Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem morza przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów.

Fatima i Boże Miłosierdzie  
Przymierze z Maryją nr 70

W wieku XX ludzkość doświadczyła ogromu nieszczęść - rewolucji bolszewickiej, narodowego socjalizmu, dwóch wojen światowych, wielu konfliktów regionalnych, rewolucji obyczajowej z maja 1968... Był to czas obozów koncentracyjnych, ekspansji komunizmu, ale też rozwoju technologicznego i - szczególnie na Zachodzie - wzrostu dobrobytu materialnego. Równocześnie ludzie zaczęli odwracać się od Boga. Ten jednak nie zostawił swojego stworzenia bez pomocy. Jakby na przekór „nowym trendom i modom”, w których brakło miejsca na religię, Pan Bóg w sposób wyraźny zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu, posyłając Maryję, by w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli były objawienia Bożego Miłosierdzia, które w okresie międzywojennym stały się udziałem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Oba te cudowne wydarzenia - jak się okazuje - są ze sobą mocno związane.

Więcej...
15 - GODZINA MIŁOSIERDZIA  
Jest godzina 15 - godzina Miłosierdzia Pana.

Wysławiajmy Miłosierdzie Pana, który pochylił się nad nami i podniósł nas z upadku. Wielbijmy Boga zawsze gotowego przebaczyć, wesprzeć łaską, obdarować mocą. Wzbudźmy w sobie ducha pokory, bo tylko on pozwala człowiekowi uklęknąć i przyjąć dar Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy, że jeśli Boga określamy przez przymiot miłosierdzia, to człowieka definiujemy przez jego pokorę.

Jezu UFAM TOBIE
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,      a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym      światem.


Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego
Gazetka parafialna "Nasz Kościół" nr 241  Lato/2016  
Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  
Zobacz powiększenie Mapy

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin: 87676   


Rok Miłosierdzia
Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE