Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
  
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  181 dzień w roku  -  OKRES ZWYKŁY  
• Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?".

Często można usłyszeć o tym, jak ważne jest poznanie siebie, odkrycie swojej tożsamości. Niektórzy lewicowi i liberalni myśliciele mówią nawet o tym, że mamy prawo odkryć i wybrać własną tożsamość płciową. Wiele jest prądów myślowych wskazujących człowiekowi źródło jego tożsamości. Nie wchodząc w polemikę z nimi, można stwierdzić, że zaburzenia tożsamości są dziś sporym problemem. Szkopuł jednak nie w tym, że stawiamy pytania, ale w tym, że często nie pojawia się wśród nich to najważniejsze: kim jest dla mnie Bóg? Kim w moim życiu jest Jezus? Nie poznasz w pełni dzieła, jeśli nie zapytasz o artystę. Nie poznasz w pełni człowieka - siebie - jeśli nie zapytasz o Stwórcę.

Różaniec 06/2016   Komentarz: Ks. Mateusz Podkówka  

  28-29 VI 1956
   Wydarzenia poznańskiego Czerwca. Strajk w Zakładach im. J. Stalina (byłe Zakłady im. H. Cegielskiego), strajkujący formują 100-tysięczny pochód, dochodzi do szturmu na budynek wojewódzkiego UB. Władze używają wojska i czołgów, oficjalne(zaniżone) dane informują o śmierci 75 osób i ok. 800 rannych.

  29 VI 1992
  Z USA zostają sprowadzone i złożone w krypcie katedry warszawskiej prochy wielkiego patrioty, słynnego pianisty, sygnatariusza wersalskiego traktatu pokojowego, Ignacego Jana Paderewskiego.
Św.Św. PIOTRA I PAWŁA (UROCZYSTOŚĆ)
W diecezjach gliwickiej i legnickiej głównych patronów diecezji (UROCZYSTOŚĆ)
św. Benedykty dz. († III w.) • św. Emmy wdowy († 1045) • św. Kasjusza bpa Nami († 558) • św. Marii († I w.)
bł. Rajmunda m. na Majorce († 1316) • św. Syrusa bpa Genui († ok. 330)

Dziękujmy Bogu za Apostołów Piotra i Pawła, filary Kościoła; za ich owocne posługiwanie apostolskie, natchnione przepowiadanie, które ciągle nas karmi i będzie karmiło do końca czasów, za ich życie całkowicie poświęcone Panu i wspólnotom chrześcijańskim przez nich założonym, za to, że swoją misję przypieczętowali świadectwem męczeństwa.
Św. Piotrze, któremu Chrystus powierzył klucze do królestwa Bożego, i św. Pawle, Apostole Narodów, uczcie nas odważnego wyznawania wiary wobec współczesnego świata. Miejcie w opiece Benedykta XVI i wszystkich biskupów złączonych z wami w posłudze apostolskiej.

Dzisiaj w Parafii  
po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Czerwcowe
Intencje mszalne
700
† Ks. Paweł KOCOŁ
900
† Wanda WĄS od mieszkańców bloku 52 klatka IV
1800
†† Emilia i Stanisław ZAJĄCZKOWSCY
† Tadeusz Zaborniak od córki Elżbiety z rodziną - poza parafią
† Stanisław Przybyłowicz od bratanicy Barbary z dziećmi - poza parafią
Patron dnia  

Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum. Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. w ewangelicznej relacji o ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższego grona. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; składa wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga (Mt 16,16 nn); kroczy po wodzie ku Jezusowi; jest przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowania Mistrza broni Go, atakując sługę arcykapłana (J 18,10). Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazuje się Piotrowi, przekazując mu władzę pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Świętego wygłasza mowę misyjną do Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność prowadzi poza Jerozolimą - w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj zakłada gminę chrześcijańską i zostaje jej pierwszym biskupem. Po śmierci Heroda (+44) wrócił do Jerozolimy. w roku 48/49 przewodniczy Soborowi Jerozolimskiemu, po czym wraca do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach 64-67 św. Piotr zostaje aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Jest autorem dwóch listów należących do Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 roku kościół, który ostateczną formę przybrał w postaci bazyliki Watykańskiej.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

Św.Piotr i Paweł

W IKONOGRAFII św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu - Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra - szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie.
Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skata - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.


Św. Paweł, Apostoł (+67). Apostoł Narodów. Autor 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Książę mistyków. Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9,1 n; Gal. 1,15-16), aby tam ścigać chrześcijan. U bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: <Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? > - <Kto jesteś, Panie?> - powiedział. a On: <Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam d powiedzą, co masz czynić.>" (Dz 9,3-6). Po nawróceniu nagłym, niespodziewanym i cudownym przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 44-49: Cypr - Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi - Tesaloniki - Berea - Achaia - Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez - Macedonia - Korynt - Jerozolima. W Palestynie został aresztowany, przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). w Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku - 67 - co św. Piotr. w Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostola złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.

W IKONOGRAFII przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu.
Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

Święty Jan Paweł II  
Święty Jan Paweł II

Miłość do człowieka to pragnienie prawdziwego dobra do każdego

Fatima i Boże Miłosierdzie  
Przymierze z Maryją nr 70

W wieku XX ludzkość doświadczyła ogromu nieszczęść - rewolucji bolszewickiej, narodowego socjalizmu, dwóch wojen światowych, wielu konfliktów regionalnych, rewolucji obyczajowej z maja 1968... Był to czas obozów koncentracyjnych, ekspansji komunizmu, ale też rozwoju technologicznego i - szczególnie na Zachodzie - wzrostu dobrobytu materialnego. Równocześnie ludzie zaczęli odwracać się od Boga. Ten jednak nie zostawił swojego stworzenia bez pomocy. Jakby na przekór „nowym trendom i modom”, w których brakło miejsca na religię, Pan Bóg w sposób wyraźny zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu, posyłając Maryję, by w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli były objawienia Bożego Miłosierdzia, które w okresie międzywojennym stały się udziałem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Oba te cudowne wydarzenia - jak się okazuje - są ze sobą mocno związane.

Więcej...
Gazetka parafialna "Nasz Kościół" nr 241  Lato/2016  
Nasz Kościół nr 240 - okładka

Spis treści

„Z kroniki parafialnej”   Format PDF
„Nowy Początek”   Format PDF
„Plan Tygodnia Misyjnego w dekanacie Pustków-Osiedle”   Format PDF
„Ramowy plan Wydarzeń centralnych Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”   Format PDF
■ Z ŻYCIA PARAFII:
„Nasze przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży” - KS. ALBERT ADAMCZYK   Format PDF
„Modlitwa ŚDM KRAKÓW 2016”   Format PDF
„Pan Powiedział - Ty Pójdź Za Mną” - WYWIAD Z KSIĘDZEM STANISŁAWEM KŁYSIEM PRZEPROWADZIŁA AGNIESZKA KANIA   Format PDF
„W cieniu Góry Śmierci” - Zapiski z praktyki diakona Łukasza Pietrzaka   Format PDF
■ W KOŚCIELE KATOLICKIM:
„Gdzie chrzest tam nadzieja - 1050 rocznica chrztu Polski” - KS. ANDRZEJ SZARAJ
■ WIARA:
„Bez Miłosierdzia świat nie mógłby istnieć” - AGNIESZKA KANIA
■ ŚWIĘCI ZNANI I MNIEJ ZNANI:
„Bohater Wiary: bł.ks. Roman Sitko” - ELŻBIETA CHMURA
■ KRĄG BIBLIJNY:
„Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła” - KS. ANDRZEJ SZARAJ
■ DŹWIGAJĄC KRZYŻ:
„Czy mogłaby siostra ze mną umrzeć?” - MAŁGORZATA KAPŁAŃSKA
■ RODZINA BOGIEM SILNA:
„Rodzina Bogiem silna” - MARIA UZAR
„Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin”
■ MŁODOŚĆ - TO BRZMI DUMNIE!:
„Rewolucja w sercu” - KATARZYNA RADWAŃSKA
■ DLA NAJMŁODSZYCH:
„Przed wakacjami” - ELŻBIETA CHMURA

Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  
Zobacz powiększenie Mapy

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin: 88913   


Rok Miłosierdzia
Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE