Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
STRONA GŁÓWNA  
Msze św.
W niedziele i święta: 7, 9, 11, 18 (17 w czasie zimowym)
W święta w dni powszednie: 7, 9, 1530, 18 (17 w czasie zimowym)
W dni powszednie: 7, 18 (17 w czasie zimowym)
Nabożeństwa ku czci N.M.P. z Fatimy:
W każdą I-ą Sobotę miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym)
Od maja do października z procesją światła.
Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio:
W każdy II-gi Piątek miesiąca o godz.18 (17 w czasie zimowym) Odpust parafialny:
Niedziela przed lub po 8 maja - św. Stanisława BM
KARTKA Z KALENDARZA  -  353 dzień w roku  -  ADWENT  
19 Grudzień
Piątek
Tydzień: 51
2014
12
6
3
9
Anastazego Eleonory Dariusza Gabrieli Nemezjusza Faustyny Grzegorza Urbana

Tu możesz odsłuchać dzisiejszą ewangelię i komentarz do niej >>>

Wideokomentarz do niedzielnej ewangelii >>>
• "Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku".

Zachariasz nie uwierzył słowu Gabriela (imię to oznacza: "Bóg jest moją siłą"). Bóg przyszedł z mocą, podczas gdy on przyglądał się swojej niemocy. I my możemy tak się koncentrować na własnej słabości, że nie widzimy ani nie wierzymy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Mierząc Boga ludzką miarą, nie doświadczymy Jego zbawczego działania. On jest Panem życia i nasza niemoc nie stanowi dla Niego przeszkody. Trzeba Mu tylko zawierzyć.

Różaniec 12/2014   Komentarz: Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC  

Dzień powszedni
Anastazego I, papieża • św. Eleonory mn. (+ 657) • św. Grzegorza bpa (+ VI w.) • śwśw. Meuris, Thei, mm. (+ 308)
św. Nemezjusza m. (+ 250) • św. Tymoteusza dk. m. (+ II w.) • bł. Urbana V pp. (+ 1370)
Dzisiaj w Parafii  
Intencje mszalne
700
W pewnej intencji
1700
W podziękowaniu za łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej nad synami Grzegorzem i Adamem
† Józef DWOJAK
† Janina Mazur od wnuka Krzysztofa z rodziną - poza parafią
Patron dnia  
Św. Anastazy

Św. Anastazy I, papież, pochodził z Rzymu. Na stolicę Piotrową wybrany w 399 roku. Szczególną troską otoczył Kościół afrykański. Zmarł 19 grudnia 401 roku. Św. Augustyn nazwał go "mężem apostolskiej gorliwości".

W IKONOGRAFII przedstawia się św. Anastazego w papieskim stroju pontyfikalnym.
Jego atrybutem jest księga.

Fatima i Boże Miłosierdzie  
Przymierze z Maryją nr 70

W wieku XX ludzkość doświadczyła ogromu nieszczęść - rewolucji bolszewickiej, narodowego socjalizmu, dwóch wojen światowych, wielu konfliktów regionalnych, rewolucji obyczajowej z maja 1968... Był to czas obozów koncentracyjnych, ekspansji komunizmu, ale też rozwoju technologicznego i - szczególnie na Zachodzie - wzrostu dobrobytu materialnego. Równocześnie ludzie zaczęli odwracać się od Boga. Ten jednak nie zostawił swojego stworzenia bez pomocy. Jakby na przekór „nowym trendom i modom”, w których brakło miejsca na religię, Pan Bóg w sposób wyraźny zamanifestował Swą wolę właśnie w dwudziestym stuleciu, posyłając Maryję, by w małej portugalskiej Fatimie ostrzegła świat przed karą za grzechy, a także wezwała ludzkość do pokuty i nawrócenia. Drugą demonstracją Jego woli były objawienia Bożego Miłosierdzia, które w okresie międzywojennym stały się udziałem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Oba te cudowne wydarzenia - jak się okazuje - są ze sobą mocno związane.

Więcej...
NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS  
  Dzień czwarty 

DZIECIĄTKO JEZUS, PRZYNOSZĘ CI MOJĄ CHOROBĘ I CIERPIENIE

Życie wydaje mi się czasem zbyt trudne. Są dni, kiedy wstaję rano zniechęcony i bezsilny, bo nie mam już sił walczyć z trudnościami. Może przygniata mnie choroba, a może jakieś inne cierpienie. Łatwo jest pogrążyć się w cichej rozpaczy. Dzieciątko Jezus przynosi na świat uzdrowienie i nadzieję w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Syn Boży, jako człowiek, doświadczał głodu i pragnienia, było Mu zimno, pewnie bywał chory i zmęczony. On także się smucił: płakał przecież nad śmiercią Łazarza. Jezus wziął na siebie wszelkie cierpienie świata. Zrobił to z miłości do mnie, aby żadne cierpienie mnie nie przygniotło. Tak często tego nie zauważam. Dlatego często pytam: Dlaczego mnie to spotkało? Szczególnie wtedy Jezus przychodzi do mnie, aby mnie uzdrawiać.

Panie Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało i wziąłeś na siebie wszystko, czego doświadczamy na ziemi. Dziękuję Ci za to, że znasz także cierpienie ciała i jego słabość. Dziękuję Ci za moje ciało, które jest świątynią Ducha Świętego pomimo swojej kruchości. Ofiaruję Ci moją chorobę i cierpienie, prosząc Cię o uzdrowienie. Ofiaruję Ci też moją walkę z sobą samym, zniechęcenie i brak nadziei. Oddaję Ci moją niecierpliwość i pragnienie, by cierpienie skończyło się jak najszybciej. Proszę, przyjdź z łaską pokoju serca do wszystkich utrudzonych i obciążonych, aby ich pokrzepić. Amen.


Modlitwa na każdy dzień nowenny

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Adwent - Tydzień 3
Żyć szybko czy dobrze?

Światłość świata
Wiliam Holman Hunt
Światłość świata (XIXw.)
ALTERNATYWY ADWENTOWEGO CZŁOWIEKA
   Adwent to czas wyborów. Najważniejszych wyborów, ponieważ dotyczą własnego życia. Iść do Betlejem czy uciekać od Nieskończonego. Uklęknąć przed żłóbkiem czy siedzieć przed telewizorem. Wyjść naprzeciw potrzebującego czy zabarykadować swoje serce. Czy...?
   W czasie wakacji miałem sposobność odwiedzić Delta del Po w północnych Włoszech. Kawałek dziewiczej natury. Obroniono tę cześć przed ingerencją komercji. Są więc tam dzikie przestrzenie znane tylko ptakom i zwierzętom. Poznałem człowieka, którego nazywają „l'uomo di mare”. Urodził się w łodzi i całe żyde w niej spędza. Kocha morze, łowi ryby i opowiada ludziom o cudach natury. Prawie wszyscy jego przyjaciele wyemigrowali, jedni do Ameryki, drudzy do Padwy albo Mediolanu - tam, gdzie pulsuje życie. Pytam: - A Pan dlaczego tu został? Po chwili odpowiedział: - Cenię sobie bardziej jakość żyda niż szybkość życia. Ja tu żyję tak, jak mi natura podpowiada. Ja tu czuję życie. A moi koledzy wracają tu na weekend, na wakacie. Zapędzeni zagubieni, zmęczeni życiem - wracają. Szukali życia i wielu z nich mówi, że życie im przeleciało przez palce. Goniąc życie, gubią życie. Dlatego tu wracają, aby poczuć życie. Może mają więcej pieniędzy ode mnie i wygodniej żyją. Ale ja mam życie, a oni jego podróbki. Kocham jakość życia, dlatego codziennie wypływam tą łódką w głąb delty, aby poczuć życie...

  Na święta Bożego Narodzenia wracamy do domów rodzinnych, do bliskich, do miejsc kochanych. Wracamy, bo tęsknimy za... Chcemy poczuć się inaczej niż zwykle. Trafnie ktoś napisał:
„wyrwać się z zapędzenia
zgubić rytm
wyłączyć komórkę
nie patrzeć na zegarek
usiąść w fotelu
pozwolić się otulić normalności
słowo bez pośpiechu
uśmiech niewymuszony
nic na siłę
nic - tylko być, poczuć życie”.


  Na święta ludzie wracają do ludzi, wracamy też do siebie. Na święta również Bóg powraca do swoich. Rodzi się w Betlejem. Przychodzi tak blisko, tak zwykle, że aż niezwykle.

  Wielu z nas wyemigrowało od Boga. Przestali żyć tak, jak im Bóg podpowiadał. Chcieli inaczej. Dziś są daleko, ale nie aż tak, aby na święta nie wrócić. Może warto poczuć Życie, które do nas przyszło, abyśmy już więcej nie pragnęli, ale żyli.

Ks. Krzysztof Pawlina ("Niedziela" nr 50 z 12 XII 2010)

Gazetka parafialna "Nasz Kościół" nr 240  1/2014  
Nasz Kościół nr 240 - okładka

Spis treści

„Czas ucieka. Podsumowanie Roku Pańskiego 2013” - KS. PROBOSZCZ ROMAN WOŹNY   Format PDF
„Nowy Rok. Bieg ku nadziei” - KS. MAKSYMILIAN LELITO
„Pójść za Mędrcami w nieznane” - KS. MARCIN JAREK   Format PDF
„Czyż Chrystus jest podzielony?” - KS. MAKSYMILIAN LELITO
FRAGMENTY LISTU EPISKOPATU POLSKI „Gender”.
„Gender. Burzenie Bożego ładu”. - GRZEGORZ PIETRZYK
„Modlitwa o pokój w Sercu” - KS. MAKSYMILIAN LELITO
„Wszyscy stoimy pod tym samym słońcem” - BRAT ROBERT WIECZOREK OFMCap
„Nadzieja Ukrainy na lepsze życie” - KRZYSZTOF WIECZORKIEWICZ
„Znienawidzony PATRIOTA - Jack Strong” - ks. ALBERT ADAMCZYK
„Liberator z Zawady”. - PIOTR MLECZKO   Format PDF
„Wychowała świętego. Marianna Popiełuszko” - ELŻBIETA CHMURA, MAŁGORZATA KAPŁAŃSKA
„Pani Rysia. Historia wygnańca ze Lwowa” - MARIA UZAR   Format PDF
„20 lat Naszego Kościoła” - MARIA UZAR   Format PDF
„"Czas, który minął. Kalendarium parafialne w roku 2013 i 2014 (styczeń i luty)” - AGNIESZKA KANIA I INNI

Nowy wystrój kościoła  
Widok ogólny

Widok ogólny

Wyszukiwanie patrona i dnia imienin  
Wyszukiwanie patrona:
(Można wpisać pojedynczy wyraz lub ciąg wyrazów
np.: Franciszek z Asyżu.
Rozróżniane są litery duże i małe.)
Wyszukiwanie dni imienin:
(Można wpisać
np.: Danuty
Rozróżniane są litery duże i małe.)
GDZIE MIESZKAMY  
Zobacz powiększenie Mapy

Pustków Osiedle - miejscowość leżąca w pobliżu trasy Dębica - Mielec, blisko Góry śmierci - terenu byłego obozu zagłady. W 1970 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz powierzył pracę duszpasterską w Pustkowie osiedlu (parafia Brzeźnica) ks. Bronisławowi Mar­czy­ko­wi.
Nabożeństwa odbywały się w małym kościółku. W 1978 roku Ks. Bp Jerzy Ablewicz erygował parafię, przy kościele św. Stanisława B.M. w Pustkowie Osiedlu a księdza Bronisława Marczyka mianował proboszczem parafii.
W latach 1982-1991 wybudowano nowy kościół, w którym od 1996 roku znajduje się Figura Pani z Fatimy.

PO DROGACH MIŁOŚCI Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA  
Prymas Tysiąclecia


1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

OPOKA - KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
http://paulus.org.pl/display,78.html      Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!       statystyka Poprawny CSS!
Licznik odwiedzin: 99373   
Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE